malulen emeklilik Kontrol Muayenesi

Kontrol muayenesi, sigortalının malüliyet halinin devam edip etmediğinin veya hastalığının ağırlaşarak başka birinin bakımına muhtaç duruma girip girmediğinin tespiti için yapılan sağlık kurulu muayenesidir. Kontrol muayenesini sigortalı isteyebileceği gibi Kurum da her zaman sigortalıyı kontrol muayenesine tabi tutabilir.
Kontrol muayenesi sonucunda sigortalının hastalığının iyileşerek malüllük halinin ortadan kalktığı tespit edilirse, sigortalının malüllük aylığı kesilir. Hastalığın ağırlaşarak sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma düştüğü tespit edilirse, bu defa % 60 olan aylık bağlama oranı % 70’ e çıkarılır.
Sigortalının; kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten sonraki aybaşına kadar yaptırması gerekir. Aksi takdirde aynı tarihte malüllük aylığı kesilir. Aylığı kesilen sigortalının, kontrol muayenesini yaptırması ve malüliyetinin devam ettiğinin anlaşılması halinde; aylığı, kesildiği tarihten geçerli olmak üzere ödenir. Kontrol muayenesini bu üç aylık süre geçtikten sonra yaptıran ve malüliyeti devam edenlerin aylığının ödenmesine ise, kontrol muayenesi sonucu düzenlenen rapor tarihini takip eden aybaşından başlanır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !